Vem utför energiberäkning ?

Jag är personcertifierad energiexpert med certifikatnummer SC 1390-16 och jobbar med att utföra primärenergiberäkningar / energiberäkningar på heltid i eget företag. Tidigare vara jag byggnadsinspektör i Kristianstads kommun och granskade där energiberäkningar.

För att kunna bli certifierad energiexpert behövs flera års erfarenhet med projektredovisning, att man genomför svåra prov på att man har kompetensen samt att man kan redovisa lämplighetsintyg. Allt detta görs för ett certifieringsorgan som säkerställer att Boverkets förordning om energiexpert är uppfyllt. I Mitt fall är jag certifierad hos RISE, tidigare benämnt Sitac.

Jag har även i min 3-åriga utbildning till byggnadsingenjör genomfört energiberäkning både manuellt och i datorprogram. Jag är också certiferad energiexpert vilket är en extern bekräftelse på att jag har den kunskap och erfarenhet som behövs för uppgiften.

Jag har också praktisk erfarhet utifrån byggarbetsplatser då jag både arbetat som arbetsledare och platschef på större projekt. Därigenom har jag skaffat mig mycket användbar erfarenhet som kan komma till nytta vad gäller tips och bästa sätt med hur konstruktionen behöver ändras för att uppfylla kraven enligt BBR.

Förutom att jag är certifierad energiexpert (CEX) är jag är även certiferad Kontrollansvarig med behörighet K, dvs komplicerad art.

Kontakta mig på [javascript protected email address] eller på

tel 0703-652478, Johan Fhager.

imag0353.jpg

Energiberäkning enligt BBR krav

Välkommen till personcertifierad energiexpert för din trygghet! www.energiberaknaren.n.nu.

Välj en certifierad energiexpert för att utföra din energiberäkning så att du inte riskerar att får krav från kommunen på att byggutförandet behöver göras om för att få slutbesked i ditt byggprojekt när det står färdigt. Visst kostar det lite mer än konsulter som inte har personcertifiering, men betänk vad det kostar att bygga om ett färdigt hus!

Länkar

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)