U värdeberäkning, Um beräkning

Boverkets byggregler ställer även energikrav på mindre byggnader, dvs byggnation mindre än 50m² uppvärmd golvarea. Sådana byggnader kan vara Attefallshus, Bolundare, gäststugor och mindre tillbyggnader. En sådan byggnad har samma isolerkrav oavsett på vilken ort i Sverige som det skall uppföras.

En isolermedelvärdesberäkning (eller Um-beräkning som det kallas  med fackterer) kan jag också utföra åt dig. Då beräknas U-värdet för varje typ av yta (golv, vägg och tak) samt hur många m² det är av varje yta och sedan divideras det med den totalt sammanlagda arean och man får ut ett genomsnitt som skall vara under 0,33. Har du mycket fönster och dörrar så kan det bli svårt att klara kravet. Tillägg i Um beräkningen görs även för köldbryggor, dvs i de anslutningar som blir mellan olika material (hörn, runt fönster, mot tak, kring bjälklag osv)

Priset för att göra en Um beräkning på ett Attefallshus eller Bolundare är 2000kr+ moms. För tillbyggnader tar jag 2800kr+moms.

Skicka ett mail med ritningarna på huset eller tillbyggnaden under 50m² till mig för att jag skall kunna göra en beräkning. Har du redan dimensioner på isolering i väggar golv och tak samt U-värde på fönster och dörrar så räknar jag med det annars kan jag föreslå en lämplig nivå. [javascript protected email address]

Lever din byggnation inte upp till energikraven?

Ett alternativ för till- och ombyggnader om det blir svårt att klara en primärenergiberäkning är att göra en U-värdesberäkning för ändrade delar enligt BBR 9:92. Det innebär att jag räknar ut U-värden på väggar, tak och golv samt får uppgift om fönster och dörrar samt mängdar ytor. Sedan sammanställer jag en rapport för dessa U-värden och hur de står sig mot de fastslagna värden som står i BBR 9:92. Det blir då upp till byggnadsinspektören i ärendet att ta ställning till avvikelser från kravet med hänsyn till byggnadens förutsättningar.

E34

Energiberäkning enligt BBR krav

Välkommen till personcertifierad energiexpert för din trygghet! www.energiberaknaren.n.nu.

Välj en certifierad energiexpert för att utföra din energiberäkning så att du inte riskerar att får krav från kommunen på att byggutförandet behöver göras om för att få slutbesked i ditt byggprojekt när det står färdigt. Visst kostar det lite mer än konsulter som inte har personcertifiering, men betänk vad det kostar att bygga om ett färdigt hus!

Länkar

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)