Certifierad Energiexpert

Många frågar sig varför man bör anlita en certifierad energiexpert för att göra energiberäkingen. Kan man inte göra energiberäkningen själv?

Eller köpa tjänsten billigt för 2000-2500kr från någon konsult där man inte vet om rätt kompetens finns eller ej? Vissa konsulter hävdar att de har certifierade program, men något sådant finns inte, inget organ/myndighet certifierar datorprogram. Det är enbart personer som kan vara certifierade. Datorprogrammen kan vara standardiserade, men det är en annan sak, och det säkerställer inte att den som matar in data om just ditt hus vet vad hen gör.

Om konsulten du tänkt använda är certifierad är lätt att kolla genom att gå in på Boverkets länk och kryssa för certifierad energiexpert samt skriva in efternamnet på konsulten. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/

Enligt Boverket så kan man själv göra energiberäkningen inför byggnation dvs inför att få startbeskedet under förutsättning att man har kompetens att göra den....Men...

För alla startbesked efter 2016-12-15 skall man dock på det tekniska samrådet i kontrollplanen fastställa hur byggnadens energianvändning och isolerförmåga skall kontrolleras och verifieras inför slutbeskedet. Det finns en föreskrift med allmänna råd från Boverket som heter BEN. I den framgår vilka värden som man skall använda som förutsättningar i beräkningen avseende temperatur, varmvattenförbrukning, personantal och hushållsenergi mm. För att från kommunen säkerställa att en kompetens finns hos den som utför beräkningen så kan kommunen kräva en certifierad sakkunnig i ärendet. Vissa kommuner gör det i alla ärenden därav är det tryggare att köpa sin beräkning av en som är certifierad såsom jag.

Det finns två sätt att verifiera sin beräkning i kontrollplanen. Antingen genom mätning efter normalisering tex via energideklaration eller genom beräkning. Det vanligaste är dock att välja genom beräkning, på så sätt kan man erhålla ett slutgiltigt slutbesked och behöver inte vänta ett helt år på att mäta husets förbrukning för att få ett slutbesked.

Om man vid tekniska samrådet väljer verifiering via beräkning räcker det med att byggentreprenören intygar att man följt det underlag vad avser materialuppbyggnad och uppvärmningssystemsom angivits i beräkningen, beräkningen skall vara utförd enligt BEN.

En kommun kan i ett bygglovärende kräva en certifierad sakkunnig inom energi, brand, kulturmiljövård och inom tillgänglighet. Vanligtvis kräver man inte in en certifierad sakkunnig brand gällande en eldstad i en villa. Inte heller kräver man in en certifierad energiexpert om man bedömer att underlaget som presenterats är enligt BEN och verkar rimligt. Men vad just din kommun behöver för ett underlag får du fråga dem.

Energiberäkning enligt BBR krav

Välkommen till personcertifierad energiexpert för din trygghet! www.energiberaknaren.n.nu.

Välj en certifierad energiexpert för att utföra din energiberäkning så att du inte riskerar att får krav från kommunen på att byggutförandet behöver göras om för att få slutbesked i ditt byggprojekt när det står färdigt. Visst kostar det lite mer än konsulter som inte har personcertifiering, men betänk vad det kostar att bygga om ett färdigt hus!

Länkar

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)