Certifierad Energiexpert

Många frågar sig varför man bör anlita en certifierad energiexpert för att göra energiberäkingen. Kan man inte göra energiberäkningen själv?

Jo enligt Boverket så kan man själv göra energiberäkningen inför byggnation dvs inför att få startbeskedet under förutsättning att man har kompetens att göra den....Men...

För alla startbesked efter 2016-12-15 skall dock man på det tekniska samrådet i kontrollplanen fastställa hur byggnadens energianvändning och isolerförmåga skall kontrolleras i kontrollplanen. Det finns en föreskrift med almänna råd från Boverket som heter BEN. I den framgår vilka värden som man skall använda som förutsättningar i beräkningen avseende temperatur, varmvattenförbrukning, personantal och hushållsenergi mm. För att från kommunen säkerställa att en kompetens finns hos den som utför beräkningen så kan kommunen kräva en certifierad sakkunnig i ärendet. Vissa kommuner gör det i alla ärenden därav är det tryggare att köpa sin beräkning av en som är certifierad såsom jag.

Det finns två sätt att verifiera sin beräkning i kontrollplanen. Antingen genom mätning efter normaliseing tex via energideklaration eller genom beräkning. Det vanligaste är dock att välja genom beräkning, på så sätt kan man erhålla ett slutgiltigt slutbesked och behöver inte vänta ett helt år på att mäta husets förbrukning för att få ett slutbesked.

Om man vid tekniska samrådet väljer verifiering via beräkning räcker det med att byggentreprenören intygar att man följt det underlag vad avser materialuppbyggnad och uppvärmningssystemsom angivits i beräkningen, beräkningen skall vara utförd enligt BEN.

En kommun kan i ett bygglovärende kräva en certifierad sakkunnig inom energi, brand, kulturmiljövård och inom tillgänglighet. Vanligtvis kräver man inte in en certifierad sakkunnig brand vad gäller en eldstad i en villa, inte heller kräver man in en certifierad energiexpert om man bedömmer att underlaget som presenterats är enligt BEN och verkar rimligt, men vad just din kommun behöver för ett underlag får du fråga dem.

Välkommen

Välkommen till www.energiberaknaren.n.nu.

Länkar

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)