Vad är BBR?

Vid byggnation måste man enligt Boverkets byggregler (BBR) i förväg teoretiskt kunna försäkra sig om att byggnaden kan komma att uppfylla alla de krav som samhället ställer på byggnadsverket. Det avser allt från konstruktion, brand, ljudisolering till tillgänglighet och barnsäkerhet. Underlaget skall presenteras för byggnadsinspektören / bygglovhandläggaren för att man skall få ett startbesked på sin byggnation.

I Boverkets byggregler kap 9 regleras hur hög energiåtgången/primärenergitalet får vara för olika byggnader beroende på var i landet man befinner sig och vilken storlek de har. Energiberäkningen skall vara unik för varje hus och i beräkningen skall det även tas med vilken ort byggnationen kommer att ske, genomsnittlig isolermedelvärde samt installerad el-effekt för uppvärmning.

En sådan energiberäkning /primärenergiberäkning kan jag hjälpa dig med att göra, klicka på kontakt fliken så kan du skicka en förfrågan eller ett helt underlag till mig.

För byggnationer under 50m² tex Attefalls hus, Bolundare och mindre tillbyggnader kan en förenklad beräkningsmodell användas, där det räcker med Um-beräkning dvs isolermedelvärdesberäkning. Det finns även enklare regler för specifika byggnadsdelar för tillbyggnader, men oftast innebär det en väldig överdimensionering av isolering. Därför är det även för sådana byggnationer lämpligt att göra en beräknad specifik energianvändning.

Sedan 2016 har Boverket genom föreskrifter och allmänna råd kallad BEN försökt styra upp vad som är normalt brukande av olika typer av byggnader. Detta för att energiberäkningarna skall spegla ett normalt brukande. Jag utgår från BEN i mina beräkningar, därmed kan beräkningen även ligga till grund för ett slutbesked om man i kontrollplanen intygar att man utfört byggnadsverket på det sätt som angivits i energiberäkningen. Alternativt uppdaterar jag energiberäkningen med ny information som tillkommit efter förändin gjorts eller om något av följande mätts: tex täthetsprovtryckning, OVK injustering, byte av värmepump, annan isolering mm.

Från och med 2018 gäller att primärenergitalet skall beräknas vilket är ett omräknat energital för att inte el till värmepumpar skall vara så fördelaktigt jämfört med biobränsle /fjärrvärme. Primärenergitalet är alltså inte köpt energi utan ett jämförelsetal mot en kravnivå eftersom EU har tvingat Sverige att införa detta i sin bygglagstiftning.

Hela Boverkets byggregler regelsamling finns gratis i PDF format på boverkets hemsida: https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf

 

 

Energiberäkning enligt BBR krav

Välkommen till personcertifierad energiexpert för din trygghet! www.energiberaknaren.n.nu.

Välj en certifierad energiexpert för att utföra din energiberäkning så att du inte riskerar att får krav från kommunen på att byggutförandet behöver göras om för att få slutbesked i ditt byggprojekt när det står färdigt. Visst kostar det lite mer än konsulter som inte har personcertifiering, men betänk vad det kostar att bygga om ett färdigt hus!

Länkar

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)